»RODZICE
»SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

ARTYKUŁ O SKŁADCE, SPISIE I EWIDENCJI

Niech prawo - zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość

                                                               Julian Tuwim „Modlitwa”

Spis harcerski powiązany jest ze składkami a składki ze spisem. Nie sposób dokonać to podziału. Ilu wpisałeś zuchów lub harcerzy do ewidencji, od tylu, druhno drużynowa lub druhu drużynowy, musisz zebrać składki i wpłacić 80 % zebranej sumy do komendy hufca (składki wpłacamy w kwartalnych ratach pod koniec każdego kwartału). Hufiec właściwą część przesyła dalej do chorągwi a chorągiew odpowiednią sumę do Głównej Kwatery. Na pozór nic nowego.

Ale wydaje mi się, że powinniśmy sobie na marginesie spisu według stanu na 31 grudnia kilka rzeczy wytłumaczyć. Wiąże się to także z niedawnymi decyzjami XXXVII Zjazdu Nadzwyczajnego, który na początku grudnia zmodyfikował statut ZHP w części „składkowej”.

Sytuacja, żeby się długo nie rozwodzić, wygląda dziś następująco: płaci zuch, harcerz, członek starszyzny lub instruktor składki – jest członkiem ZHP, nie płaci – członkiem nie jest. Ale to nie koniec problemu, ponieważ mamy jeszcze drugi wyznacznik przynależności do naszej organizacji: jest wpisany do ewidencji elektronicznej – jest członkiem, nie jest wpisany – członkiem nie jest. Ten pierwszy wyznacznik – składki – nie dotyczy zuchów i harcerzy Nieprzetartego Szlaku (instruktorzy NS płacą składki normalnie), dotyczy ich jednak obowiązek wpisania do ewidencji.

No i co dalej? Drużynowy (Prawo Harcerskie i podstawowe zasady moralne się kłaniają) postanawia nie umieszczać części swych harcerzy do ewidencji, aby nie płacić za nich składek do hufca. Cóż się dzieje zgodnie z naszym Statutem? Owi nieuwidocznieni w spisie „harcerze” (tu już wpisani w cudzysłów) nie są członkami Związku Harcerstwa Polskiego! A więc nie mają prawa nosić munduru harcerskiego, nosić krzyża, mieć wpisywanych stopni i sprawności do książeczki harcerskiej, nie mają prawa jako harcerze uczestniczyć w naszych zbiórkach i imprezach! Nie mogą oczywiście być wymieniani w rozkazach, choćby jako członkowie zastępów. Mogą jako cywile pojechać na biwak czy obóz. Ale jako cywile!!! Jeżeli są członkami ZHP, muszą (powtórzę) być wpisani do ewidencji oraz muszą płacić składki. To samo dotyczy zuchów, starszyzny i instruktorów.

Jak bardzo się mogą zdziwić rodzice harcerzy, którym zostanie przekazana informacja, iż ich dzieci nie są w harcerstwie, gdyż drużynowy nie chciał ich wpisać do ewidencji elektronicznej? Jak bardzo zszokowany będzie „harcerz”, któremu zostanie podana informacja, że na obozie nie wolno mu zakładać munduru! Że nie zdobędzie stopnia harcerskiego – przecież jest cywilem!

Ponieważ do niedawna były problemy techniczne z Elektronicznym Systemem Harcerskich Danych, w hufcu spisaliśmy na przełomie grudnia i stycznia tylko liczby członków drużyn, gromad, kręgów. Teraz przyszła pora, aby znaleźli się oni w (jak to nieładnie brzmi) bazie ESHD. Nie mamy dużo czasu. Przy okazji trzeba z bazy wykreślić tych, którzy już z organizacji odeszli, a to na pewno jest kilkadziesiąt osób.

I najwyższa pora, aby pojedynczy (na szczęście) drużynowi w naszym hufcu zastanowili się, czy powinni prowadzić zbiórki harcerskie dla cywili, którzy bezprawnie (i zupełnie nieświadomie) zakładają mundury i którzy sądzą, że są częścią naszej organizacji.

hm. Adam Czetwertyński


29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.