»DUCHOWE » Ks. Wincenty Frelichowski

BŁOGOSŁAWIONY KS. PHM WINCENTY FRELICHOWSKI

Druhu Wicku, Tyś naszą drogą...
Propozycje wspierające wychowanie duchowe w harcerskim stylu
"... Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania ..." (Jan Paweł II, Toruń, 7.06.1999). 

Bł. Wincenty Frelichowski od 2003 r. jest patronem harcerskiej rodziny. Mimo to nadal jego obecność w harcerskich metodach pracy nad rozwojem duchowym jest nikła. Środowiska przypominają sobie o Frelichowskim w lutym, aby zaraz potem o nim zapomnieć na cały rok. To stwierdzenie to oczywiście mała prowokacja, ale czy nie jest trochę tak, że nasz nowy harcerski patron nie przekonuje harcerek i harcerzy do podejmowania zadań mających na celu poznanie jego duchowej drogi do doskonałości?
Czy my jako drużynowi nie zapominamy również o Druhu Wicku? 
Czy wiemy dlaczego on tak naprawdę stał się błogosławionym, dlaczego możemy traktować go jako wzór postępowania?
Czy znamy jego słowa, myśli, poglądy? I jego działanie?
Mamy nadzieję, iż kilka poniższych propozycji pracy z patronem zachęci Was, Druhny i Druhowie do zaprzyjaźnienia się z Druhem Wickiem – młodym radosnym chłopakiem, harcerzem i księdzem, którego mocny charakter, niezachwiana wiara i wytrwałość zaprowadziły do świętości.
On możebyć dla nas autorytetem: był naturalny, i mimo trudności czasów, w jakich przyszło mu żyć, do końca pozostał wierny ideałom, o których mówił i w które wierzył. 
Zatem, Druhu Wicku, pokaż nam swoją drogę...!
Zespół wychowania duchowego i religijnego Głównej Kwatery 


29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.