»GALERIE
»FOTO GALERIE 2011-2015

Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów

Baszta  28.09.2014        Harcerskie Spotkanie rocznicowe z Armia Krajową.

Dzień Państwa Podziemnego został w Świdnickim Hufcu im. Szarych Szeregów szczególnie  uczczony, obchody 75 rocznicy powołania Szarych Szeregów w Świdnicy odbyły się wspólnie z Żołnierzami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej obwód Świdnica.Żołnierze AK obchodzili 25 lecie reaktywowania po 1989 roku swojego związku, który w Świdnicy prężnie działa i ma znaczące osiągnięcia. Prezes ŚZŻ AK Tadeusz Łyżwa przywitał wszystkich uczestników uroczystości na placu Lecha Kaczyńskiego, orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego i uczestników zaproszono na msze świętą do kościoła św. Józefa przy ulicy Kotlarskiej. Mszy przewodniczył Ksiądz Infułat Kazimierz Jandziszak. Piękna przejmująca, patriotyczna homilia jak zawsze pobudziła do myślenia zebranych w kościele i dała impuls do rozważań nad sytuacją w kraju, w tym szacunku do osób starszych, kombatantów i osób represjonowanych. Bardzo znaczące słowa ksiądz Jandziszak skierował do rządzących krajem, jeszcze wiele mogił jest nieodkrytych, wielu zamordowanych uczestników walki o wolną Polskę czeka na godny pogrzeb i rehabilitację.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się do Baszty na przygotowany przez świdnickich harcerzy kominek patriotyczny, na kanwie piosenek powstańczych program przygotował Piotr Pamuła, narratorem i prowadzącym był przyboczny 29 ŚDSH „Dęby” Konrad Kluza.

Prezes ŚZŻ AK  mjr Tadeusz Łyżwa przywitał wszystkich zaproszonych gości, zapoznał z historią sztandaru AK i złożył sprawozdanie z pracy zarządu obwodu AK w Świdnicy.
Następnie głos zabrali pani poseł Teresa Świło, starosta Świdnicki Zygmunt Worsa, Prezydent Miasta Świdnica Wojciech Murdzek. Vice prezes obwodu AK Świdnica Marian Kowalik  wręczył zaprzyjaźnionym szkołom i instytucjom specjalne patery AK i okolicznościowe dyplomy. Szczególne podziękowanie zostało złożone dla Powiatu Świdnickiego, gminy Świdnica i miasta Świdnica. Zgromadzeni rodzice, instruktorzy Kręgu instruktorskiego „Wiarusy” i zaproszeni goście oczekiwali na montaż słowno muzyczny przygotowany przez Świdnickich Harcerzy.
Przez wojenną zawieruchę piosenki prowadziły od pieśni „Święta Miłości” przez piosenki powstania warszawskiego aż po Modlitwę AK . W bardzo patriotycznej scenerii wśród biało czerwonych flag i okolicznościowej dekoracji uczestnicy kominka przeżyli bardzo wzruszające chwile, śpiewając powstańcze i harcerskie piosenki. Jedną z piosenek pt: „Warszawo Ma” z filmu „Zakazane Piosenki” zaśpiewała Monika Teuber-Olszewska przy akompaniamencie skrzypiec, na których grał Oskar Kaszubowski. Wiersz pt „Baczność” recytował Kacper Sowa z Młodzieżowego Domu Kultury. Oklaski w dowód uznania  dla harcerskiego przedstawienia dały młodym harcerzom satysfakcje z dobrze wykonanego zadania. Prezydent Miasta Wojciech Murdzek ufundował piękną wiązankę kwiatów, którą harcerze złożyli na grobie Kozara Słobódzkiego autora pieśni „Rozkwitały Pąki Białych Róż”
który pochowany jest na Świdnickim Cmentarzu przy Aleji Brzozowej.
Podziękowanie  wykonawcom złożył Komendant Hufca Piotr Pamuła, który na zakończenie przypomniał rocznice roku 2014 i obecność harcerzy na tych uroczystościach. W myśl piosenki Hymnu Szarych Szeregów „ I wieść będziemy młodych Szarymi Szeregami” obiecał, że świdnicka harcerska młodzież ma dobre szaroszeregowe wzorce, idzie dobrą drogą poznawania historii polski szanowania jej i godnego reprezentowania swojej  małej ojczyzny na zewnątrz. Następnie uczestnicy spotkania zostali zaproszeni na obiad do restauracji Baszta. 
Podziękowaniom i  uznaniu z ust seniorów i żołnierzy ŚZŻ AK nie było końca, dodaje nam to  sił do dalszego jeszcze lepszego działania na rzecz krzewienia patriotyzmu wśród młodego pokolenia harcerzy Świdnickiego Hufca.
                                                                                          harcmistrz Piotr Pamuła


Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów
Baszta Kominek Harcerski w 75 rocznicę Szarych Szeregów

29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.