»OBRZĘDOWOŚĆ » OBRZĘDOWOŚĆ DRUŻYNY
OBRZĘDOWOŚĆ W DRUŻYNIE
Data wpisu: 06-12-2013 | Dział:
OBRZĘDOWOŚĆ W DRUŻYNIE  Sprawność „Niezawodny Harcerz”- zdobywa się przez okres jedngo roku kalendarzowego. Aby zdobyć sprawność należy: systematycznie uczęszczać na zbiórki, uczestniczyć w imprezach hufca, posiadać pełne umundurowanie, zdobywać stopnie wtajemniczenia i sprawności harcerskie, wypracowywać środki finansowe dla drużyny, opłacać składki
NIEZAWODNY HARCERZ
Data wpisu: 14-02-2017 | Dział:
NIEZAWODNY HARCERZ Niezawodny Harcerz/ Harcerka  To sprawnośc wymyślona przez drużynowego 29 ŚDH Dęby w 2006 roku. Jest bardzo ważnym elementem w mobilizacji hacerzy do wysiłku, niezawodności oraz wytrwałości. Sprawność wzbudza dużą aktywność harcerzy, mobilizuje do pełnienia służby w drużynie bardziej ambitnie i niezawodnie.Przyznawana przez Radę Drużyny na zimowisku drużyny.Gdy jest przyznana harcerzowi/harcerce- jest uważana za wielkie wyróżnienie.
PROPORZEC
Data wpisu: 09-12-2013 | Dział:
PROPORZEC Obrzędy związane z proporcem Najpopularniejsze obrzędy harcerskie związane z proporcem to:• nadanie proporca zastępowi • przechowywanie proporca • przekazanie proporca nowemu chorążemu • wprowadzanie proporca w pierwszy krąg ognia 
ŚLUBOWANIE CHORĄŻEGO
Data wpisu: 29-01-2019 | Dział:
ŚLUBOWANIE CHORĄŻEGO ŚLUBOWANIE CHORĄŻEGO  Ślubuję działać i postępować zgodnie z zasadami chorążego proporca drużyny. Obowiązki wynikające z funkcji chorążego przyjmuję i zobowiązuję się dbać o dobre imię drużyny.
HISTORIA PROPORCA DRUŻYNY
Data wpisu: 06-12-2013 | Dział:
HISTORIA PROPORCA DRUŻYNY  HISTORIA PROPORCA DRUŻYNY Projekt proporca został wykonany przez drużynowego w 1981 – 82 roku. Pracując w tym czasie na warsztacie elektrycznym Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy mój kolega Tadek Drozdowski, obserwując moje fascynacje harcerstwem opowiadał mi o osobie (aktualnie nieznanej), która ładnie wyszywa. Przekazałem wziąć kilkanaście kolorów kordonków i muliny pani, która chętnie przystąpiła do pracy. Po jakimś czasie proporzec był gotowy.
10 PODSTAWOWYCH PRZEDMIOTÓW NA WĘDRÓWKĘ.
Data wpisu: 26-12-2013 | Dział:
10 PODSTAWOWYCH PRZEDMIOTÓW NA WĘDRÓWKĘ. Poniżej znajdziecie tłumaczenie tekstu z amerykańskiego pisma Scouting wydawanego przez Boys Scouts of America. Mimo iż jest dość ogólny, to myślę, że w kontekście zbliżającego się JOTT i MORS-a jego lektura może być pożyteczna.

29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.