Koronawirus Zalecenia, Wytyczne, Procedury

Do pobrania KODEKS,wytyczne, procedury... tutaj w pdf

Do pobrania PROCEDURY_wytyczne, procedury... tutaj w pdf

COVID-19: Informacja dla harcerskich komend 

Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w związku z występowaniem COVID-19, przekazujemy aktualizację informacji dla harcerskich komend, z prośbą o przekazanie drogą służbową.

Aktualne informacje i zalecenia władz państwowych publikowane są na stronie internetowej www.gov.pl/koronawirus/

W terminie do 30 kwietnia br. zalecamy harcerskim komendom, aby nie organizować imprez masowych i wydarzeń, w których uczestniczy powyżej 1 tys. osób w pomieszczeniach zamkniętych.

W odniesieniu do planowanych do 30 kwietnia br. wydarzeń, które skupiają ponad 100 uczestników (bez względu na formę), zalecamy każdorazowe przeprowadzenie analizy ryzyka, obejmującej minimum następujące zagadnienia: wiek uczestników, konieczność podróżowania pomiędzy miejscowościami, nocowanie oraz skonsultowanie organizacji wydarzenia z miejscową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Obecnie GK ZHP nie wprowadza zalecenia dotyczącego zawieszenia śródrocznej pracy drużyn, organizacji biwaków lub szkoleń.

Szczególnie podkreślamy, że harcerki i harcerze oraz instruktorki i instruktorzy, którzy źle się czują, są przeziębieni lub chorzy nie powinni uczestniczyć w zbiórkach, biwakach, kursach i szkoleniach.

Jednocześnie, drużynowi i komendanci hufców powinni pozostawać w bieżącym kontakcie z dyrektorami placówek oświatowych i instytucji, w których odbywają się zbiórki drużyn i podporządkować się wszelkim decyzjom dotyczącym zawieszenia zajęć pozalekcyjnych, o ile takie zostaną podjęte.

Zalecamy, aby komendy hufców pozostawały w kontakcie z władzami samorządowymi a komendy chorągwi z Urzędami Wojewódzkimi w zakresie realizacji zarządzeń władz publicznych na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin, gdyż mogą one odbiegać od zaleceń Głównej Kwatery ZHP.

Zachęcamy do nawiązania kontaktu i zaopiekowania się harcerskimi seniorami, którzy szczególnie mogą być narażeni na negatywne skutki rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, przedwczesne jest podejmowanie decyzji dotyczących wstrzymywania organizacji Harcerskiej Akcji Letniej.

W przypadku udziału w spotkaniach międzynarodowych za granicą należy przestrzegać wytycznych MSZ. W tym zakresie, prosimy o kontakt z Wydziałem Zagranicznym GK ZHP (wza@zhp.pl) przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w wydarzeniu międzynarodowym. Przygotowania reprezentacji ZHP do zlotu INTERCAMP w Wlk. Brytanii i Europejskiego Jamboree w Gdańsku są kontynuowane.

Zalecenia zapobiegające zarażeniu -> do pobrania
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem -> do pobrania

 

Zalecenia Komendanta Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
dla Komendantów Hufców

w związku z pojawiającymi się w kraju przypadkami zachorowań
na koronawirusa SARS-CoV-2:.

„Specjaliści podkreślają w odniesieniu do koronawirusa, że bezpieczeństwo w dużym stopniu zależy od nas samych. Przypominają, że należy przestrzegać podstawowych zasad higieny – jak najczęściej myć ręce, a także by zasłaniać nos i usta zgięciem łokcia podczas kichania i kasłania. Jeśli to możliwe, należy unikać dużych skupisk ludzi. Wskazany jest ruch na świeżym powietrzu i dobra dieta.” Cytat za strony gov.koronawirus 

  Porozmawiaj z kadrą swojego hufca na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  Wywieś w widocznym miejscu w hufcu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
  Zaapeluj do rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci na zbiórki i wyjazdy organizowane przez drużynowych i komendę;
  Zwróć uwagę, aby drużynowi nie organizowali zbiórek/wycieczek/biwaków gdy są chorzy/przeziębieni;Unikamy uścisków, podawania dłoni, „całusów” na powitanie czy pożegnanie, na ten czas zrezygnujmy z kręgu przyjaźni;
  Poinformuj kadrę, uczestników zbiórek i rodziców, że jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą to nie ma powodu do obaw;
  Unikajcie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami. Chwili nastąpienia kontaktu opiekun/drużynowy musi zwrócić szczególną uwagę na sposób mycia rąk;
  Przestrzegajcie zasad higieny żywności – organizując rajd/biwak/dużą imprezę podpisz umowę z firmą przygotowującą posiłek. Organizując wyżywienie we własnym zakresie zwróć szczególną uwagę na to by jeść w sprawdzonych/bezpiecznych miejscach i pić wodę konfekcjonowaną
  Sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Kwatery ZHP. W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo)

29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.