»RODZICE
»SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

SKŁADKI INFORMACJA DLA RODZICA

Zgodnie ze Statutem Związku Harcerstwa Polskiego wszyscy członkowie ZHP zobowiązani są do wnoszenia na rzecz Związku składek członkowskich. Składka ta wynosi 48 zł na rok, czyli 4 zł na miesiąc i pobierana jest zgodnie z rokiem kalendarzowym. Pieniądze te są rozdzielane na poszczególne struktury ZHP:

- 20 % dla szczepu i jego drużyn,

- 20% dla hufca,

- 20 % dla chorągwi,

- 40 % dla Główej Kwatery ZHP, która opłaca międzynarodowe składki członkowskie w ogólnoświatowych ruchach skautowych WOSM i WAGGGS.

Jednak składka ta to nie tylko pieniądze pozwalające na utrzymanie organizacji.

To także pieniądze na ubezpieczenie Państwa dzieci podczas zajęć harcerskich.

Składki za harcerza wpłacamy przy okazji zbiórki drużynowemu.


29 Świdnicka Gromada Zuchowa "Leśni Tropiciele"

29 Świdnicka Drużyna Harcerska "Dęby" 
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Starszoharcerska "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

29 Świdnicka Drużyna Wędrownicza "Dęby"
im. Andrzeja Małkowskiego

Krąg Instruktorski "Dęby"

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Dolnośląska
Hufiec im. Szarych Szeregów w Świdnicy
ul. Lelewela 18, 58-100 Świdnica 
tel./fax: +48 748520179
e-mail: swidnica@zhp.pl
www.swidnica.zhp.pl


Informacja: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce prywatności.